soft (3)

verb perceptual_tactile

Proto-Siouan-Catawba

Proto-Siouan *šró

Pre-Mandan *šro•-

Mandan šeróroʔš ‘it’s mushy, loose’ H:237

Proto-Mississipi-Valley

Proto-Dakota *šro

Lakota šlo ‘soft’ RTC

Dakota šdo ‘soft’ SRR:442

Sioux Valley šdo ‘soft’ PAS

Proto-Southeastern

Proto-Biloxi-Ofo

Biloxi tcdo, tcdópi , †čdó ‘smooth’ D&S:262b

Language Cognate Phonetic Siouan Meaning Comment Sources