yihí, yuhí, yŭ´hi

Language Biloxi
Entry think (1)
Phonetic Siouan †yihi
Meaning think
Comment regular conjugation
Original entry †yihi “yihí, yuhí, yŭ´hi” ‘think’ DS-292a,b (regular conjugation)
Sources D&S: 292a; EB