*aró

Language Proto-Biloxi-Ofo
Entry potato, ground nut
Meaning [potato, ground nut]