*amą́si

Language Proto-Biloxi-Ofo
Entry metal, copper, iron
Meaning [metal, copper, iron]