*xe•xehe

Language Proto-Crow-Hidatsa
Entry hang down (2)
Meaning [hang down (2)]