*xa

Language Proto-Dakota
Entry rough (1)
Meaning [rough (1)]