*žo

Language Proto-Dakota
Entry whistle (2)
Meaning [whistle (2)]