*wro

Language Proto-Dakota
Entry potato, ground nut
Meaning [potato, ground nut]