*kité•

Language Proto-Southeastern
Entry throw dart
Meaning [throw dart]