*i-rarą or: *i-rarį

Language Proto-Siouan
Entry spouse
Meaning [spouse]