wiéñ; mīéñ, miyéñi, miéñ, miyēi

Language Tutelo
Entry tree, wood
Phonetic Siouan †wiyą́
Meaning lacrosse stick
Original entry †wiyą́ “wiéñ (N), mīéñ, miyéñi, miéñ, miyēi” Hale
Sources N; HH