kasā; kisāhi, kisē, kisáñ, kisāhai, kisāháñi

Language Tutelo
Entry five (1)
Phonetic Siouan †kisą́•
Meaning five
Original entry †kisą́• “kasā (N), kisāhi, kisē, kisáñ, kisāhai, kisāháñi” ‘five’ H
Sources N; H