xeexete (> xee + xete)

Language Hoocąk
Entry mountain
Meaning [mountain]