Words in Biloxi for lemma owl (2)

txitû´mi hayí

Phonetic Siouan †txitúmi hayí
Meaning horned owl
Original entry †txitúmi hayí “txitû´mi hayí” ‘horned owl DS:277a (?)
Sources D&S: 277a