Words in Hidatsa for lemma locative (6)

-ta {in} táta

Meaning early
Original entry -ta {in} táta ‘early’ J
Sources J

-ta {in} -hkita

Meaning into
Original entry -ta {in} -hkita ‘into’ J
Sources J

-ta {in} ro•tá

Meaning this side
Original entry -ta {in} ro•tá “no•tá” ‘this side’ J
Sources J

no•tá

Meaning [locative (6)]