Words in Hidatsa for lemma hang down (2)

xe•xE•

Meaning hang, sag, dangle
Original entry xe•xE• “xe•xe•” ‘hang, sag, dangle’ J
Sources J

xe•xe•

Meaning [hang down (2)]