Words in Lakota for lemma soft (1)

paⁿpaⁿ´la

Meaning soft, as a deerskin; tender, like meat
Original entry paⁿpaⁿ´la ‘soft, as a deerskin; tender, like meat’ B-431a
Sources EB: 431a

kpą́, kpą́la

Meaning fine, soft
Original entry kpą́, kpą́la ‘fine, soft’; kpąyá ‘tan a skin’ B-317a
Sources EB: 317a

kpąyá

Meaning tan a skin