Words in Ofo for lemma six

akạpĕ´

Phonetic Siouan †akəpé
Meaning six
Original entry †akəpé “akạpĕ´” ‘six’ DS-319b
Sources D&S: 319b

akApê´

Phonetic Siouan †akapé
Meaning six
Original entry †akapé “akApê´” ‘six’ Sw-1909:485