Words in Hoocąk for lemma locative (6)

-ja {in} cį́įja

Meaning where
Original entry -ja {in} cį́įja ‘where’ KM-256
Sources KM: 256

ja {in} hacįįja

Meaning there
Original entry -ja {in} éeja ‘there’ KM-298
Sources KM: 298

-ja {in} éeja

Meaning there
Original entry -já {in} hijá ‘there’ KM-892
Sources KM: 892

ja {in} eeja

Meaning over there
Original entry -já {in} goojá ‘over there’ KM-454
Sources KM: 454

-já {in} hijá

Meaning [locative (6)]

ja {in} hija

Meaning [locative (6)]

-já {in} goojá

Meaning [locative (6)]

ja {in} gooja

Meaning [locative (6)]