Words in Hoocąk for lemma heat/cold, instrumental

taa-, táa-, taará-, taa-´

Meaning [heat/cold, instrumental]
Original entry taa-, táa-, taará-, taa-´

taa-, taa-, taara-, taa-

Meaning [heat/cold, instrumental]