Words in Hoocąk for lemma corn > corn mush

waruc

Phonetic Siouan †watúc
Meaning corn
Original entry †watúc “wadútc” ‘corn’ Huron Smith, MS
Sources HS; MS

wadútc

Phonetic Siouan †watúc
Meaning [corn > corn mush]