-ku in: aku(-)

Language Hidatsa
Entry that (2) > demonstrative, reference marker, relative
Meaning relativizing prefix; agentive
Original entry -ku in aku(-) ‘relativizing prefix; agentive’ J
Sources J