thahú

Language Lakota
Entry neck (1), nape
Meaning back of neck
Original entry thahú ‘back of neck’ RTC
Sources RTC