mąą-, mąą́-, mąąrá-, mąą-

Language Hoocąk
Entry cutting instrumental
Meaning [cutting instrumental]
Original entry mąą-, mąą́-, mąąrá-, mąą- Lip./PV
Sources WL; PV