noⁿ´xpehi

Language Osage
Entry shin
Phonetic Siouan †ną́xpehi
Meaning shin
Original entry †ną́xpehi “noⁿ´xpehi” ‘shin’ LF-118a
Sources LF: 118a